Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ocjenjivač/ocjenjivačica neobrađenog drva

Description

Code

7543.8.2

Description

Ocjenjivači neobrađenog drva pregledavaju drvnu građu ili drvo rezano u daske. Ispituju drvnu građu, traže nepravilnosti i ocjenjuju drvo na temelju kvalitete i poželjnosti uzorka.

Alternativna oznaka

ocjenjivač neobrađenog drva

ocjenjivačica neobrađenog drva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine