Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

zrakoplovni inspektor / zrakoplovna inspektorica

Description

Code

3154.2

Description

Zrakoplovni inspektori provode inspekcijske preglede postupaka u području održavanja, navigacijskih pomagala u zračnom prometu, kontrole zračnog prometa i komunikacijske opreme. Provjeravaju usklađenost s propisima ICAO-a i EU-a te nacionalnim propisima i propisima o zaštiti okoliša.

Alternativna oznaka

zrakoplovni inspektor

zrakoplovna inspektorica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: