Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor/inspektorica montaže zrakoplova

Description

Code

7543.7.1

Description

Inspektori montaže zrakoplova upotrebljavaju opremu za mjerenje i ispitivanje kako bi pregledali i pratili montažu zrakoplova te osigurali usklađenost s inženjerskim specifikacijama i sigurnosnim standardima te propisima. Pregledavaju sklopove radi otkrivanja kvarova ili oštećenja te provjeravaju popravke. Pružaju i detaljnu dokumentaciju o inspekciji te preporučuju djelovanje ondje gdje su otkriveni problemi.

Alternativna oznaka

inspektorica montaže zrakoplova

inspektor montaže zrakoplova

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: