Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

stručnjak/stručnjakinja za specijalne efekte

Description

Code

2166.13

Description

Stručnjaci za specijalne efekte stvaraju iluzije za filmove, videosnimke i računalne igre. Upotrebljavaju računalni softver.

Alternativna oznaka

stručnjakinja za specijalne efekte

stručnjak za specijalne efekte

tehničarka za specijalne efekte

tehničar za specijalne efekte

umjetnica za specijalne efekte

umjetnik za specijalne efekte

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: