Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

rukovoditelj/rukovoditeljica nuklearne elektrane

Description

Code

3131.3.6

Description

Rukovoditelji nuklearne elektrane izravno kontroliraju nuklearne reaktore u elektranama preko kontrolnih ploča te su isključivo odgovorni za promjene reaktivnosti reaktora. Pokreću rad i reagiraju na promjene u statusu kao što su žrtve i kritični događaji. Prate parametre i osiguravaju usklađenost s propisima o sigurnosti.

Alternativna oznaka

rukovatelj atomske centrale

rukovateljica atomske centrale

rukovateljica nuklearne centrale

rukovatelj nuklearne centrale

rukovoditeljica nuklearne elektrane

rukovoditelj nuklearne elektrane

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine