Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ispitivač/ispitivačica motora u zrakoplovu

Description

Code

3115.1.3

Description

Ispitivači motora u zrakoplovu ispituju izvedbu svih motora u zrakoplovu u specijaliziranim objektima kao što su laboratoriji. Postavljaju motore na ispitnu napravu ili daju upute radnicima za određivanje položaja motora na ispitnoj napravi. Upotrebljavaju ručne alate i strojeve za postavljanje i povezivanje motora s ispitnom napravom. Koriste se računalnom opremom za unos, očitavanje i bilježenje podataka o ispitivanjima kao što su temperatura, brzina, potrošnja goriva, tlak ulja i ispušni plinovi.

Scope note

Excludes aircraft engine inspector.

Alternativna oznaka

ispitivačica motora u zrakoplovu

ispitivač motora u zrakoplovu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: