Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kostimer/kostimerka

Description

Code

7531.1

Description

Kostimeri izrađuju, šivaju, lijepe, boje, prilagođavaju i održavaju kostime koji će se nositi u izvedbama uživo i filmovima ili televizijskim emisijama. Njihov rad temelji se na umjetničkoj viziji, skicama ili gotovim uzorcima, kao i u poznavanju ljudskog tijela kako bi se osigurao najveći raspon kretanja korisnika. Blisko surađuju s dizajnerima.
 

Alternativna oznaka

kostimer

kostimerka

kostimer ženske/muške garderobe u kazalištu

kostimerka ženske/muške garderobe u kazalištu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine