Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačica prve pomoći

Description

Code

3253.1.1

Description

Predavači prve pomoći podučavaju učenike o mjerama spašavanja života kao što su kardiopulmonalna reanimacija, položaj za oporavak i skrb o ozljedama. Osiguravaju materijale kao što su specijalizirane lutke.

Alternativna oznaka

predavač prve pomoći

instruktorica prve pomoći

predavačica prve pomoći

instruktor prve pomoći

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: