Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka politike okoliša

Description

Code

2422.12.5

Description

Analitičari politike okoliša provode istraživanja, analiziraju, razvijaju i provode politike povezane s okolišem. Pružaju stručne savjete subjektima kao što su komercijalne organizacije, vladine agencije i građevinski poduzetnici. Analitičari politike okoliša rade na smanjenju utjecaja industrijskih, komercijalnih i poljoprivrednih aktivnosti na okoliš.

Alternativna oznaka

savjetnik za politiku okoliša

analitičarka politike okoliša

analitičar politike okoliša

savjetnica za politiku okoliša

referent za politiku okoliša

referentica za ekološku politiku

referent za ekološku politiku

referentica za politiku okoliša

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: