Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica tvornice za preradu drva

Description

Code

1219.5.5

Description

Direktori tvornice za preradu drva zaduženi su za komercijalne i savjetodavne zadatke te planiranje u tvornici drva i trgovini drvom. Također upravljaju kupnjom, prodajom, službom za korisnike i stavljanjem na tržište drva i proizvoda od drva.

Alternativna oznaka

direktor tvornice za preradu drva

direktorica tvornice za preradu drva

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine