Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

znanstvenik/znanstvenica u području biomedicine

Description

Code

2131.4.3

Description

Znanstvenici u području biomedicine provode napredna translacijska istraživanja u području biomedicinske znanosti i rade kao nastavnici u svojoj struci ili kao drugi stručnjaci.

Alternativna oznaka

znanstvenica u području biomedicine

znanstvenik u području biomedicine

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: