Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

vinogradarski tehničar / vinogradarska tehničarka

Description

Code

3142.1.3

Description

Vinogradarski tehničari pružaju savjete o poboljšanju vinogradarske proizvodnje i vinarstva.

Alternativna oznaka

vinogradarski savjetnik

vinogradarska savjetnica

vinogradarska tehničarka

vinogradarski tehničar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: