Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

galvanizer/galvanizerka

Description

Code

8122.7

Description

Galvanizeri postavljaju i rukuju strojevima za galvanizaciju koji su namijenjeni za pružanje završne obrade i premazivanje površina metalnih predmeta (kao što su budući novčići i nakit) s pomoću električne struje kako bi se rastopili metalni kationi i vezao tanki sloj drugog metala, kao što su cink, bakar ili srebro, radi dobivanja koherentnog metalnog premaza na površini metalnog predmeta.

Alternativna oznaka

galvanizer

galvanizerka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: