Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

službenik/službenica za odnose s javnošću

Description

Code

2432.9

Description

Službenici za odnose s javnošću predstavljaju poduzeće ili organizaciju dionicima i javnosti. Koriste se komunikacijskim strategijama za promicanje razumijevanja aktivnosti i ugleda svojih klijenata na povoljan način.

Alternativna oznaka

službenica za odnose s javnošću

zastupnik za publicitet

zastupnica za publicitet

službenik za odnose s javnošću

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Narrower occupations

Vještine