Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojevima za poliranje kamena

Description

Code

8114.7

Description

Rukovatelji strojevima za poliranje kamena upravljaju alatima i opremom za brušenje i poliranje kako bi zagladili kamenje.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojevima za poliranje kamena

obrađivač kamenih blokova

obrađivačica kamenih blokova

rukovateljica strojevima za poliranje kamena

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: