Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

instalater/instalaterka kamina

Description

Code

7115.3

Description

Instalateri kamina postavljaju drvene, plinske i električne kamine prema uputama proizvođača i u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim propisima. Provode potrebna mjerenja, pripremaju opremu i materijale za ugradnju te postavljaju kamine na siguran način. Prema potrebi obavljaju održavanje i popravke na sustavima. Oni su glavna kontaktna točka za svoje kupce, daju im upute kako rukovati kaminom i kontaktiraju s proizvođačem u slučaju problema.

Alternativna oznaka

dimnjačarski tehničar

dimnjačarski tehničarka

graditeljica kamina

graditelj kamina

pomoćnica pri postavljanju kamina

pomoćnik pri postavljanju kamina

serviserka plinskog kamina

serviser plinskog kamina

tehničarka za kamin

tehničarka za postavljanje kamina

tehničar za kamin

tehničar za postavljanje kamina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: