Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehnički crtač / tehnička crtačica za razvoj proizvoda

Description

Code

3118.3.12

Description

Tehnički crtači za razvoj proizvoda osmišljavaju i sastavljaju nacrte kako bi uveli nove koncepte i proizvode. Skiciraju i izrađuju detaljne planove o načinu proizvodnje proizvoda.

Alternativna oznaka

tehnički crtač za razvoj proizvoda

tehnička crtačica za razvoj proizvoda

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: