Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

predavač/predavačica politologije

Description

Code

2310.1.34

Description

Predavači politologije su profesori, nastavnici ili predavači koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, politologiji, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području politologije, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

predavačica politologije

predavač politologije

sveučilišna profesorica politologije

sveučilišni profesor politologije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine