Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

poslovni tajnik/poslovna tajnica u nabavi

Description

Code

3343.1.5

Description

Poslovni tajnici u nabavi pomažu članovima tima za nabavu tijekom ciklusa javne nabave i pritom osiguravaju da je sva dokumentacija o nabavi usklađena s postupovnim, tehničkim i pravnim zahtjevima te da su sastanci i ostali kontakti dobro organizirani.

Alternativna oznaka

referentica za nabavu

referent za nabavu

pomoćnik za nabavu

pomoćnica za nabavu

mlađa kupac

mlađi kupac

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: