Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica novina i papirne konfekcije

Description

Code

5223.7.29

Description

Prodavači novina i papirne konfekcije prodaju novine i uredske potrepštine poput kemijskih olovaka, olovaka, papira itd. u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavačica u kiosku

prodavač u kiosku

prodavač novina i papirne konfekcije

prodavačica novina i papirne konfekcije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: