Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

umjetnički model

Description

Code

5241.1

Description

Umjetnički modeli za vizualne umjetnike predstavljaju referencu ili nadahnuće za njihov kreativni rad. Služe kao model umjetnicima tijekom slikanja, bojenja, izrade skulpture ili stvaranja fotografske umjetnosti. Umjetnički su modeli profesionalni modeli koji se koriste tijelom kao predmetom umjetničkog stvaralaštva.

Alternativna oznaka

umjetnički model

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: