Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

razvrstavač/razvrstavačica koža

Description

Code

7531.3

Description

Razvrstavači kože razvrstavaju, deru, štave i pripremaju kožu ovisno o prirodnim značajkama, kategoriji, težini i veličini, mjestu, broju i vrsti oštećenja. Uspoređuju seriju sa specifikacijama, dodjeljuju ocjenu te su nadležni za daljnju obradu.

Alternativna oznaka

razvrstavačica koža

razvrstavač koža

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: