Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socijalni radnik / socijalna radnica za ovisnike o drogi i alkoholu

Description

Code

2635.3.24

Description

Socijalni radnici za ovisnike o drogi i alkoholu pružaju pomoć i savjete osobama koje pate od problema zlouporabe droga i alkohola. Prate njihov napredak, zalažu se za njihove interese te provode krizne intervencije i grupnu terapiju. Također pomažu pacijentima koji se suočavaju s posljedicama zlouporabe duhanskih i alkoholnih proizvoda ili rekreacijskih droga, što može biti posljedica nezaposlenosti, fizičkih ili duševnih poremećaja i siromaštva.

Alternativna oznaka

socijalna radnica za ovisnike o drogi i alkoholu

socijalni radnik za ovisnost

socijalna radnica za ovisnost

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine