Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za rotacijsko kovanje

Description

Code

7223.23

Description

Rukovatelji strojem za rotacijsko kovanje postavljaju i upravljaju strojevima namijenjenima za preinaku oblih obojenih i neobojenih metalnih obradaka u željeni oblik, pri čemu ih se prvo obrađuje na manji promjer kroz tlačnu silu dviju ili više matrica, a zatim ih se označava rotacijskim varom, što je postupak kojim se ne gubi višak materijala.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojem za rotacijsko kovanje

rukovateljica strojem za rotacijsko kovanje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine