Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za pripremu pamučnih vlakana

Description

Code

8151.1

Description

Rukovatelji strojem za pripremu pamučnih vlakana obavljaju radnje odvajanja vlakana pamuka od sjemenki. Rukuju prešama za bale i uklanjaju obrađene bale od stroja za pripremu vlakana. Provode servis strojeva i osiguravaju nesmetano odvijanje postupaka obrade.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojem za pripremu pamučnih vlakana

rukovateljica strojem za pripremu pamučnih vlakana

rukovatelj strojem za odvajanje pamučnih vlakana od sjemenki

rukovateljica strojem za odvajanje pamučnih vlakana od sjemenki

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: