Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja stokom

Description

Code

3324.4.19

Description

Veletrgovci stokom pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

prodajni zastupnik za stoku

veletrgovac stokom

veleprodajna komercijalistica za stoku

veleprodajni komercijalist za stoku

trgovac stokom na veliko

komercijalistica veleprodaje za stoku

veleprodajni trgovac stokom

trgovkinja stokom na veliko

komercijalist veleprodaje za stoku

prodajni predstavnik za stoku

veletrgovkinja stokom

prodajna predstavnica za stoku

veleprodajna trgovkinja stokom

prodajna zastupnica za stoku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: