Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehnički crtač / tehnička crtačica za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i rashladne uređaje

Description

Code

3118.3.9

Description

Tehnički crtači za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i rashladne uređaje izrađuju prototipove i skice, tehničke i estetske detalje koje su dostavili inženjeri za izradu crteža, obično pomoću računala, za sustave grijanja, ventilacije, klimatizacije i moguće sustave hlađenja. Mogu izrađivati nacrte za sve vrste projekata u kojima se ti sustavi mogu primijeniti.

Alternativna oznaka

tehnička crtačica za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i rashladne uređaje

tehnički crtač za grijanje,odvode, ventilaciju i tehniku za bazene

tehnički crtač za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i rashladne uređaje

tehnička crtačica za grijanje,odvode, ventilaciju i tehniku za bazene

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine