Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica uređajem za zavarivanje elektronskim snopom

Description

Code

7212.3.1

Description

Rukovatelji uređajem za zavarivanje elektronskim snopom postavljaju i rukuju strojevima za spajanje odvojenih metalnih obradaka upotrebom elektronskog snopa s velikim brzinama. Prate postupke strojne obrade koji omogućuju izmjenu kinetičke energije elektrona, što omogućuje pretvorbu u toplinu potrebnu za topljenje i spajanje metala u postupku preciznog zavarivanja.

Alternativna oznaka

rukovateljica uređajem za zavarivanje elektronskim snopom

rukovatelj uređajem za zavarivanje elektronskim snopom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine