Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja strojevima i opremom za poljoprivredu

Description

Code

3324.4.1

Description

Veletrgovci strojevima i opremom za poljoprivredu pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

komercijalistica veleprodaje za poljoprivredne strojeve i opremu

veletrgovkinja strojevima i opremom za poljoprivredu

prodajna predstavnica za poljoprivredne strojeve i opremu

komercijalist veleprodaje za poljoprivredne strojeve i opremu

veletrgovac strojevima i opremom za poljoprivredu

prodajna zastupnica za poljoprivredne strojeve i opremu

prodajni zastupnik za poljoprivredne strojeve i opremu

veleprodajni komercijalist za poljoprivredne strojeve i opremu

prodajni predstavnik za poljoprivredne strojeve i opremu

veleprodajna trgovkinja strojevima i opremom za poljoprivredu

veleprodajni trgovac strojevima i opremom za poljoprivredu

trgovac poljoprivrednim strojevima na veliko

trgovkinja poljoprivrednim strojevima na veliko

veleprodajna komercijalistica za poljoprivredne strojeve i opremu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: