Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica telekomunikacijske opreme

Description

Code

5223.7.34

Description

Prodavači telekomunikacijske opreme prodaju telekomunikacijsku opremu i usluge u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač mobitela i opreme

prodavačica telekomunikacijske opreme

prodavačica mobitela i opreme

prodavač telekomunikacijske opreme

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: