Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

sastavljač/sastavljačica karoserija motornih vozila

Description

Code

8211.5.1

Description

Sastavljači karoserija motornih vozila povezuju dijelove karoserije i komponente motornih vozila kao što su okviri, vrata, šasije i poklopci motora. Upotrebljavaju ručne alate, električne alate i drugu opremu kao što su CNC strojevi ili roboti. Čitaju tehničke planove i upotrebljavaju automatiziranu opremu za sklapanje za izradu karoserija motornih vozila. Oni provjeravaju imaju li pojedinačni dijelovi kvarove te provjeravaju kvalitetu sklopova kako bi osigurali da su standardi ispunjeni i da se poštuju specifikacije. Sastavljači karoserija motornih vozila izvješćuju svojeg nadzornika o svim problemima sa sastavljanjem.

Alternativna oznaka

sastavljačica karoserija motornih vozila

sastavljač karoserija motornih vozila

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine