Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

nadzornik/nadzornica održavanja soba

Description

Code

5151.2

Description

Nadzornici održavanja soba zaduženi su za nadzor i koordinaciju svakodnevnih aktivnosti čišćenja i održavanja ugostiteljskih objekata.

Alternativna oznaka

koordinatorica održavanja soba

nadglednik soba i njihovog održavanja

nadglednica soba i njihovog održavanja

nadzornik održavanja soba

nadzornik soba i njihovog održavanja

nadglednik održavanja soba

nadzornica održavanja soba

koordinator održavanja soba

nadglednica održavanja soba

nadzornica soba i njihovog održavanja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: