Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

građevinski projektant / građevinska projektantica vodovodnih sustava

Description

Code

2142.1.11

Description

Građevinski projektanti vodovodnih sustava istražuju i razvijaju metode za opskrbu čistom vodom, pročišćavanje vode i sprečavanje štete od poplava te reakciju na poplave. Istražuju potrebe za vodom na lokaciji i razvijaju metode za ispunjavanje tih potreba, kao što su projektiranje i razvoj projekata za upravljanje vodnim resursima kao što su postrojenja za pročišćavanje, cjevovodi, crpni sustavi, sustavi za navodnjavanje ili odvodnjavanje te drugi sustavi za opskrbu vodom. Građevinski projektanti vodovodnih sustava osiguravaju i ispravnu ugradnju tih sustava na gradilištima. Građevinski projektanti vodovodnih sustava i održavaju, popravljaju te grade objekte kojima se kontroliraju vodni resursi, kao što su mostovi, kanali i brane.

Alternativna oznaka

građevinska projektantica vodovodnih sustava

građevinski projektant vodovodnih sustava

inženjerka sustava za distribuciju vode

inženjerka za vodovodne mreže

inženjer sustava za distribuciju vode

inženjer za vodovodne mreže

projektant hidrotehničkih građevina

projektantica hidrotehničkih građevina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine