Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka u zrakoplovstvu

Description

Code

3115.1.1

Description

Tehničari u zrakoplovstvu surađuju s inženjerima zrakoplovstva na radu, održavanju i testiranju opreme koja se upotrebljava u zrakoplovima i svemirskim letjelicama. Pregledavaju nacrte i upute za određivanje ispitnih specifikacija i postupaka. Upotrebljavaju softver kako bi se osiguralo pravilno funkcioniranje dijelova svemirske letjelice ili zrakoplova. Vode evidenciju ispitnih postupaka i rezultata te daju preporuke za promjene.

Alternativna oznaka

tehničar/tehničarka u zrakoplovstvu

zrakoplovna tehničarka (ZIM)

zrakoplovni tehničar (ZIM)

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine