Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica kružnim pilama

Description

Code

8172.5.3

Description

Rukovatelji kružnim pilama rade s industrijskim pilama koje režu rotirajućom kružnom oštricom. Pila je ugrađena u stol. Rukovatelj postavlja visinu pile kako bi se kontrolirala dubina reza. Posebna se pozornost posvećuje sigurnosti jer čimbenici kao što su prirodni pritisci u drvu mogu proizvesti nepredvidive sile.

Alternativna oznaka

rukovateljica višelisnom kružnom pilom

poslužiteljica stolne pile

rukovateljica kružnim pilama

rukovatelj kružnom pilom

poslužitelj stolne pile

rukovateljica kružnom pilom

rukovatelj višelisnom kružnom pilom

rukovatelj kružnim pilama

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: