Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

metalurški tehničar / metalurška tehničarka

Description

Code

3117.3

Description

Metalurški tehničari pružaju tehničku podršku pri istraživanju i obavljanju pokusa na mineralima, metalima, legurama, nafti i plinu. Pomažu i u poboljšanju metoda vađenja.

Alternativna oznaka

tehničar metalurgije

metalurška tehničarka

tehničarka metalurgije

metalurški tehničar

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: