Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka vrijednosnih papira

Description

Code

2413.1.4

Description

Analitičari vrijednosnih papira provode istraživačke aktivnosti za prikupljanje i analizu financijskih, pravnih i ekonomskih informacija. Tumače podatke o cijenama, stabilnosti i budućim investicijskim trendovima u određenom ekonomskom području te daju preporuke i predviđanja poslovnim klijentima.

Alternativna oznaka

analitičar vrijednosnica

analitičarka vrijednosnica

analitičarka obveznica

analitičarka vrijednosnih papira

analitičar vrijednosnih papira

analitičar obveznica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: