Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

medicinski tehničar / medicinska sestra za hitnu medicinsku pomoć

Description

Code

3258.2

Description

Medicinski tehničari za hitnu medicinsku pomoć pružaju pomoć bolesnim, ozlijeđenim i ranjivim osobama u hitnim medicinskim situacijama prije i tijekom prijevoza do medicinskog objekta. Provode i nadziru prijevoz pacijenta. Pružaju pomoć u akutnim situacijama, provode hitne mjere spašavanja života i prate provedbu postupka prijevoza. Ako je dopušteno nacionalnim pravom, mogu davati i kisik, određene lijekove, obavljati punkciju perifernih vena i infuziju kristaloidnih otopina i vršiti endotrahealne intubacije ako su potrebne za neposredno sprječavanje ugrožavanja života ili zdravlja pacijenta.

Alternativna oznaka

bolničar/bolničarka za hitnu medicinsku pomoć

bolničarka u vozilu hitne medicinske pomoći

bolničarka za hitnu medicinsku pomoć

bolničar u vozilu hitne medicinske pomoći

medicinska sestra u timu hitne medicinske pomoći

medicinska sestra za hitnu medicinsku pomoć

medicinski tehničar u timu hitne medicinske pomoći

medicinski tehničar za hitnu medicinsku pomoć

pomoćnica u vozilu hitne medicinske pomoći

pomoćnik u vozilu hitne medicinske pomoći

zdravstvena tehničarka za hitne slučajeve

zdravstveni tehničar za hitne slučajeve

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine