Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za arhitekturu, građevinarstvo ili geodeziju

Description

Code

3112.1

Description

Tehničari za arhitekturu, građevinarstvo ili geodeziju pomažu pri izradi i izvođenju građevinskih planova, obavljaju organizacijske zadatke, na primjer u planiranju i nadzoru, te pomažu pri davanju ponuda i izdavanju računa za građevinske radove. Također izračunavaju potrebne količine materijala, pomažu pri kupnji i organizaciji te osiguravaju kvalitetu građevinskih materijala. Tehničari za arhitekturu, građevinarstvo ili geodeziju mogu obavljati tehničke poslove u građevinarstvu te razrađivati i davati savjete o strategijama za provedbu politika u području cestovnih radova, semafora, sustava odvodnje i upravljanja vodama.

Alternativna oznaka

tehničarka za građevinarstvo

tehničarka za arhitekturu, građevinarstvo ili geodeziju

tehničar za građevinarstvo

tehničar za arhitekturu, građevinarstvo ili geodeziju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine