Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

farmakolog/farmakologinja

Description

Code

2131.7

Description

Farmakolozi proučavaju način na koji lijekovi djeluju na organizme, žive sustave i njihove dijelove (odnosno stanice, tkiva ili organe). Cilj njihova istraživanja jest utvrditi tvari koje ljudi mogu konzumirati i koje imaju odgovarajuće biokemijske funkcije za izlječenje bolesti.

Alternativna oznaka

farmakolog

farmakologinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine