Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica sustava kvalitete

Description

Code

1219.7

Description

Direktori sustava kvalitete upravljaju kvalitetom usluga u poslovnim organizacijama. Osiguravaju kvalitetu internih operacija poduzeća kao što su zahtjevi potrošača i standardi kvalitete usluga. Direktori sustava kvalitete prate uspješnost poduzeća i provode promjene tamo gdje je to potrebno.

Alternativna oznaka

direktorica sektora kvalitete

direktorica sustava kvalitete

direktor sektora kvalitete

direktor sustava kvalitete

menadžerica kvalitete

menadžer kvalitete

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: