Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

djelatnik/djelatnica za zdravstvenu i socijalnu skrb u kući

Description

Code

5322.1

Description

Djelatnici za zdravstvenu i socijalnu skrb u kući pružaju osobnu pomoć i svakodnevno pomažu pojedincima koji se ne mogu brinuti o sebi zbog bolesti, starenja ili invaliditeta. Pomažu im u obavljanju osobne higijene, hranjenju, komunikaciji ili uzimanju lijekova u skladu s uputama zdravstvenog radnika.

Scope note

Excludes people performing activities under the supervision of medical or nursing staff.

Alternativna oznaka

njegovatelj bolesnika u kući

njegovateljica za osobnu njegu

njegovateljica u kući

njegovateljica starijih i nemoćnih osoba

njegovatelj za osobnu njegu

njegovateljica osoba s teškoćama u razvoju

njegovateljica bolesnika u kući

djelatnica za zdravstvenu i socijalnu skrb u kući

njegovatelj starijih i nemoćnih osoba

njegovatelj u kući

djelatnik za zdravstvenu i socijalnu skrb u kući

njegovatelj osoba s teškoćama u razvoju

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine