Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za rezanje plazmom

Description

Code

7223.16

Description

Rukovatelji strojem za rezanje plazmom postavljaju i upravljaju strojevima za rezanje plazmom, koji se upotrebljavaju za rezanje i oblikovanje viška materijala iz metalnih komada pomoću plamenika s plazmom na temperaturi koja je dovoljno visoka za taljenje i rezanje metala sagorijevanjem te rade pri brzini koja otpuhuje rastaljeni metal od jasnog reza.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojem za rezanje plazmom

rukovateljica strojem za rezanje plazmom

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine