Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

savjetnik/savjetnica socijalne skrbi

Description

Code

2635.3.7

Description

Savjetnici socijalne skrbi pružaju visokokvalitetne usluge socijalne skrbi i na taj način doprinose razvoju i poboljšanju socijalnog rada i socijalne skrbi u praksi. Sudjeluju u razvoju politika, pružaju osposobljavanja i usredotočuju se na istraživanje u području praksi socijalnog rada.

Alternativna oznaka

stručnjakinja za socijalni rad i savjetovanje

savjetnik socijalne skrbi

stručni suradnik socijalne skrbi

stručnjak za socijalni rad i savjetovanje

savjetnica socijalne skrbi

stručna suradnica socijalne skrbi

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine