Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

medicinski tehničar specijalist / medicinska sestra specijalistica

Description

Code

2221.3

Description

Medicinski tehničari specijalisti / medicinske sestre specijalistice promiču i obnavljaju zdravlje ljudi te dijagnosticiraju i pružaju skrb u određenoj grani djelatnosti zdravstvene njege. Primjeri takvih poslova specijaliziranih sestara uključuju, ali nisu ograničeni na sljedeće: medicinska sestra / medicinski tehničar u području ambulantne skrbi, napredne prakse, kardiologije, stomatologije, patronaže, forenzike, gastroenterologije, hospicija i palijativne njege, pedijatrije, javnog zdravstva, rehabilitacije, dijalize i školstva. Medicinski tehničari specijalisti / medicinske sestre specijalistice su medicinski tehničari /medicinske sestre za opću zdravstvenu njegu koji se pripremaju na višoj razini od razine medicinskog tehničara /medicinske sestre opće prakse te su ovlašteni za obavljanje djelatnosti specijalista s posebnim stručnim znanjem u grani djelatnosti zdravstvene njege.
 

Alternativna oznaka

medicinska sestra specijalist

medicinski tehničar specijalist

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine