Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

voditelj/voditeljica internetske prodaje

Description

Code

1221.3.2.1.4

Description

Voditelji internetske prodaje definiraju program prodaje za e-trgovinu kao što je roba koja se prodaje putem elektroničke pošte, interneta i društvenih medija. Osim toga, pomažu u planiranju strategije internetske prodaje i utvrđivanju marketinških mogućnosti. Voditelji internetske prodaje analiziraju i konkurentske stranice, preispituju učinkovitost i analitiku internetske stranice.

Alternativna oznaka

voditelj internetske prodaje

specijalistica za internet marketing

specijalist za internet marketing

voditeljica internetske prodaje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: