Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arheolog/arheologinja

Description

Code

2632.2

Description

Arheolozi se bave istraživanjem i proučavanjem prošlih civilizacija i naselja prikupljanjem i pregledom materijalnih ostataka. Analiziraju i donose zaključke o nizu pitanja kao što su sustavi hijerarhije, lingvistika, kultura i politika na temelju proučavanja predmeta, konstrukcija, fosila i artefakata koji su ostali iza tih naroda. Arheolozi se koriste raznim interdisciplinarnim metodama kao što su stratigrafija, tipologija, 3D analiza, matematika i modeliranje.

Alternativna oznaka

arheolog

arheologinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine