Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica furnirskim nožem i ljuštilicom

Description

Code

8172.5.4

Description

Rukovatelji furnirskim nožem i ljuštilicom režu drvnu građu u tanke listove koji će se upotrebljavati kao pokrivalo za druge materijale, kao što su ploča iverica ili ploča vlaknatica. Rukovatelji furnirskim nožem i ljuštilicom mogu upotrebljavati razne strojeve kako bi dobili drukčije rezove drva: rotirajući tokarski stroj radi proizvodnje rezova koji su okomiti u odnosu na godove, stroj za rezanje radi izrade rezova nalik na daske ili polukružni tokarski stroj koji rukovateljima daje slobode da odaberu najzanimljivije rezove.

Alternativna oznaka

rukovatelj furnirskim nožem i ljuštilicom

rukovateljica furnirskim nožem i ljuštilicom

rukovateljica tokarilicom za izradbu furnira

rukovatelj tokarilicom za izradbu furnira

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: