Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

grafičar slagar i monter / grafičarka slagarica i monterka

Description

Code

7321.1.1

Description

Grafičari slagari i monteri obrađuju slike i grafičke šablone upotrebom fotosložnih strojeva. Optimiziraju šablone kako bi postigli mogući rezultat utvrđivanjem ispravnog rasporeda teksta i slike na listu za tisak. Proizvod se zatim postavlja na fotopapir ili film.

Alternativna oznaka

grafičar slagar i monter

grafičarka slagarica i monterka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine