Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

investicijski savjetnik / investicijska savjetnica za korporativne klijente

Description

Code

2412.6.1

Description

Investicijski savjetnici za korporativne klijente pružaju strateške savjete o financijskim uslugama poduzećima i drugim subjektima. Osiguravaju da se njihovi klijenti pridržavaju pravnih propisa u nastojanjima da prikupe kapital. Pružaju tehničke savjete i informacije o spajanjima i akvizicijama, obveznicama i dionicama, privatizaciji i reorganizaciji, prikupljanju kapitala i preuzimanju izdanja vrijednosnih papira, uključujući tržišta vlasničkih i dužničkih instrumenata.

Scope note

Includes people performing activities to monitor the compliance of legal regulations and to advise on financial transactions and deals. Includes people performing research and analysis. Excludes people performing investor relations management.

Alternativna oznaka

investicijski savjetnik za korporativne klijente

investicijska savjetnica za korporativne klijente

financijski savjetnik za korporativna ulaganja

financijska savjetnica za korporativna ulaganja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: